Din varukorg är tom

Användarvillkor


 • 1. Allmänt

  Tack för att du besöker www.crocs.se("Webbplatsen"). Dessa allmänna villkor för försäljning ("Villkor") gäller alla köp av produkter på Webbplatsen.

  Webbplatsen drivs av Crocs Crocs Nordic Oy, ett aktiebolag som omfattas av finländsk lagstiftning och som har sitt huvudkontor på följande adress: Patamäenkatu 18, 33900 Tampere, Finland. Crocs Nordic Oy är ett dotterbolag till Crocs Inc. med adress 6328 Monarch Park Place, Niwot, Colorado 80503, U.S.A. (kallas hädanefter sammantaget: "Crocs").

  Användningen av benämningarna "Crocs", "vi", "oss" och "vår", "våra", "vårt" i dessa Villkor syftar till Crocs och dess dotterbolag, avdelningar, filialer, samarbetspartners eller andra företag i vilka Crocs är delägare.
  Benämningarna "du" och "din", "dina", "ditt" i dessa Villkor syftar till kunder som handlar på Webbplatsen.


  2. Bestämmelser

  Alla köp av produkter på Webbplatsen är underkastade alla tillämpbara lagar och bestämmelser samt dessa Villkor. Du godkänner, utan begränsning eller förbehåll, dessa Villkor som utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Crocs när något av följande inträffar:

  (a) du beställer varor på webbplatsen;
  (b) du betalar för beställda varor;
  (c) du tar emot en leverans av en order eller delar av en order; eller
  (d) du på annat sätt godkänner dessa Villkor.

  Om du inte godkänner villkoren ber vi dig lämna Webbplatsen.

  Dessa Villkor kan när som helst ändras av oss utan att du i förväg underrättas. Aktuella Villkor publiceras på Webbplatsen och du bör alltid se över dessa Villkor innan du använder Webbplatsen för att försäkra dig om att du förstår de Villkor som gäller för tillfället och enligt vilka du ges åtkomst till Webbplatsen. Om du inte lyckas öppna aktuella Villkor via Internet kan vi skicka en kopia av den senaste versionen av Villkor till dig via e-post om du ber om det. Vänligen kontakta oss på websales@crocs.se


  3. Hela avtalet

  Dessa Villkor (tillsammans med vår Integritetspolicy och våra Användarvillkor, som uttryckligen ingår häri och som finns publicerade på webbplatsen) omfattar hela avtalet mellan dig och oss vad gäller bruket av Webbplatsen och ingen representation, framställning eller uppmuntran, skriftlig eller muntlig, som inte anges häri binder någon av parterna till avtalet. Inga ytterligare eller övriga villkor är bindande såvida inte en befattningshavare från Crocs skriftligen gett sitt samtycke därtill. Ingen annan representant har befogenhet att göra undantag i, ändra eller göra tillägg till avtalets villkor. Vänligen läs igenom alla dessa dokument noga innan du använder Webbplatsen.


  4. Minderåriga

  Webbplatsen är ett företag och en plats för handel. Den riktar sig därför inte till barn eller ungdomar under 18 år såvida inte tillstånd ges av en förälder eller förmyndare. Man måste vara minst 18 år gammal för att handla på Webbplatsen.


  5. Allmän information om beställning

  Man kan beställa varor när som helst, 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

  Vi kan endast slutföra en beställning om leveransadressen är till ett hem eller företag i något av de länder vi levererar till.

  När vi tagit emot beställningen skickas ett automatiskt meddelande för bekräftelse till den e-postadress du angett vid beställning. Detta e-postmeddelande innehåller ditt ordernummer och detaljerna för ditt köp. Köpeavtalet har nu ingåtts fullt ut. Vi förbehåller oss rätten att neka din beställning eller häva köpeavtalet.

  När du skickar in en beställning måste vi eventuella göra vissa kontroller innan beställningen kan bekräftas, t.ex. en kontroll av din adress eller en kreditkontroll. Genom att skicka in beställningen ger du ditt godkännande till detta.


  6. Priser

  Produktpriserna som visas på Webbplatsen är inklusive moms. Fraktkostnaden är 55 kr. Om beställningen avbryts återbetalas frakten inte.

  De priser som visas på Webbplatsen kan variera. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan att i förväg behöva meddela det ändra priserna. Priserna som visas på Webbplatsen vid en specifik tidpunkt är endast giltiga vid aktuell tidpunkt.

  Även om Webbplatsen är noggrannt sammanställd kan det hända att prisinformationen på Webbplatsen är felaktig. Vi är inte bundna till våra erbjudanden och vi förbehåller oss rätten att avbryta ditt köp om det förekommer fel gällande stavning, priser eller övrigt på Webbplatsen.


  7. Crocs rätt att neka köp och avbryta en beställning

  Vi förbehåller oss rätten att efter eget beslut neka ett köp eller avbryta en beställning. Exempel på situationer när vi kan göra detta är:

  (a) om produkten (produkterna) inte finns tillgängliga och/eller i lager;
  (b) om din betalningsinformation är felaktig eller omöjlig att bekräfta;
  (c) om din betalning inte bekräftas/godkänns av vår automatiska betalningskontroll;
  (d) om det pris som visades för produkten (produkterna) var felaktigt; eller
  (e) om det inte gick att leverera till den adress du angav.


  8. Leverans & returer

  Defekta varor

  Efter du har mottagit varan bekräfta att den är i godkänt skick. Om du upptäcker ett material- eller tillverkningsfel på din vara, ber vi dig kontakta vår kundtjänst via e-post: websales@crocs.se

  Det är viktigt att alltid anmäla fel snarast möjligt.

  Så här reklamerar du en vara:

  a) Ta ett foto av den trasiga/felaktiga varan, om det är möjligt.

  b) Ange ditt ordernummer samt beskriv felet och hur det uppstod och när du upptäckte det. Om du har ett foto, bifoga också det.

  När vi har tagit emot din e-post, gör vi en bedömning av skadan och kontaktar dig.


  Icke defekta varor


  a) Om du är registrerad som kund hos oss: Du ser dina beställningar när du loggar in. Välj varan du vill returnera och du kommer att erhålla ett RMA-nummer (”Return Materials Authorization”) till mailadressen som du angivit vid registreringen.

  b) Om du inte registrerat dig som kund hos oss: Du ser dina orderdetaljer när du går till ”kundservice” och skriver in ditt beställningsnummer och efternamn under rubriken "Spåra eller returnera". Du kan välja varan du vill returnera och du får ett RMA-nummer (”Return Materials Authorization”) skickat till mailadressen som du angivit vid beställningen.

  Efter du har erhållit ditt RMA-nummer kommer vi att skicka en returetikett till dig via e-post.

  1. Skriv ditt RMA-nummer och ordernummer på paketet samt klistra returetiketten på paketet.

  2. Lämna in returpaketet till samma ställe varifrån du har hämtat ut ditt paket.

  3. Tyvärr kan vi inte behandla returer utan RMA-nummer.

  4. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar efter att vi mottagit er retur. Pengarna överförs till samma kort/konto som debiterats i samband med betalningen.

  5. Returnera varan i originalförpackningen eller i en förpackning som inte överstiger följande mått:

  • Max vikt 2 kg

  • Max längd 60 cm

  • Maxmått (längd + bredd + höjd) 90 cm

  Se vår sida med vanliga frågor om du undrar över något. Om du vill kontakta kundservice använder du denna adress: websales@crocs.se


  9. Garanti

  Garantin för Crocs Produkter täcker skador i materialet eller tillverkningsfel och gäller under en period på 6 månader från det datum aktuella Produkter levererades till dig. Om du tar emot varor som du anser vara defekta på grund av material- eller tillverkningsfel ska du returnera dessa till den adress som anges i punkt 8 ovan, inom två månader från det datum du upptäckte skadan. Om Crocs anser att returnerade produkter är defekta av orsaker som hör samman med material och tillverkning kommer produkterna att lagas eller ersättas, alternativt kommer köpesumman att återbetalas till dig.


  10. Ingen garanti

  Med undantag av vad som anges i punkt 8 tillhandahålls alla produkter i befintligt skick. Crocs lämnar inga som helst garantier, varken uttryckta, implicita eller lagstadgade, vilka utan begränsning omfattar implicita garantier för säljbarhet, icke-intrång eller lämplighet för att visst syfte. Ingen person (inklusive agent, återförsäljare eller representant för Crocs) har befogenhet att lämna garantier för produkter annat än att hänvisa till denna garanti, och du intygar och förpliktar dig att inte godta andra garantier.


  11. Ansvarsbegränsning:

  Under inga omständigheter kan Crocs hållas ansvariga för indirekta och oavsiktliga skador eller följdskador av någon typ, oavsett konflikt med garantins villkor eller inte. Under inga omständigheter ska vårt sammantagna ansvar inför dig som uppkommer i samband med din beställning, den överföring som blir en följd därav eller dessa Villkor överskrida den totala summa du betalt för de varor du köpt. För att undvika missförstånd begränsar ingenting som anges häri Crocs ansvar vid dödsfall eller personskador som är ett resultat av dess försumlighet eller av att i bedrägligt syfte ha lämnat missvisande information.


  12. Force Majeure

  Crocs tar inget ansvar för skador som uppkommer till följd av att beställningar försenas eller inte kan levereras på grund av force majeure, åtgärder från din sida, embargon eller andra åtgärder, bestämmelser eller krav från myndigheters sida, brand, olycka, strömavbrott, strejk, nedgång eller andra arbetshinder, krig, upplopp, terrorism, förseningar av transporter, fraktfirmors försummelse, oförmåga att erhålla den arbetskraft, de material eller de tillverkningsanläggningar som krävs eller, utan begränsing av de föregående, andra förseningar som ligger bortom Crocs kontroll. Om en sådan försening inträffar flyttas det leveransdatum som angetts fram med lika många dagar som gått förlorade på grund av förseningen. Den enda åtgärd du har rätt att vidta vid andra förseningar eller om Crocs av någon anledning inte kan leverera varan är att avbeställa ordern för aktuell vara genom ett skriftligt meddelande till Crocs därom. Anvisningar för avbeställning av en order eller adressändring hittar du under länken Hur avbryter jag en beställning? och Hur ändrar jag leveransadress? För att avboka en webborder eller ändra leveransadress ska du via telefon eller e-post kontakta kundservice inom 12 timmar efter du skickat beställningen. Ange ditt ordernummer och en beskrivning av den åtgärd du önskar vidta. Mail: websales@crocs.se


  13. Immateriella äganderättigheter

  Crocs logotyp, alla produktnamn, alla rubriker, all grafik, alla knappikoner, alla varumärken, servicemärken och logotyper som finns på denna webbplats är om inget annat anges servicemärken, varumärken (registrerade eller ej) och/eller utstyrselmärken för Crocs ("Varumärken"). Alla övriga varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller utstyrselmärken som omnämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på Webbplatsen tillhör respektive ägare. Du saknar tillåtelse att under några omständigheter visa eller använda Varumärken utan att i förväg ha fått ett skriftligt godkännande därtill. Du saknar tillåtelse att visa eller använda varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller utstyrselmärken som tillhör andra utan att i förväg ha fått ett skriftligt godkännade därtill av respektive ägare.
  Det är förbjudet att manipulera, ändra, förringa eller på annat sätt göra åverkan på Varumärken på produkter. Vi innehar alla immateriella äganderättigheter för produkterna och du förpliktar dig att inte göra något som strider mot Crocs innehav av och/eller underminerar dessa immateriella rättigheter. Bruk eller missbruk av våra Varumärken eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller utstyrselmärken eller annat material som omfattas av detta avtal är, såvida inget annat anges i avtalet, uttryckligen förbjudet.


  14. Lagstiftning och jurisdiktion

  Dessa Villkor och de överföringar som styrs av dessa Villkor ska utan undantag styras och tolkas i enlighet med finländsk lagstiftning.

  Om du har frågor om dessa Villkor kan du läsa mer via länken FAQ eller kontakta oss via mail på websales@crocs.se eller tel. 08-22 18 22.


  15. Disclaimer erbjudanden

  (a) Beställningar som görs innan eller efter ett erbjudande träder i kraft omfattas inte av tillhörande rabatt;
  (b) En rabatt kan inte kombineras med andra rabatter;
  (c) Crocs förbehåller sig rätten att när som helst avbryta ett erbjudande;
  (c) Crocs förbehåller sig rätten att när som helst förlänga ett erbjudande;
  (e) Du är välkommen att kontakta kundservice om du har frågor.


  16. Rätten till en vara

  Rätten till en vara som beställts via Webbplatsen överförs till dig när vi tar emot betalning för varan.


  17. Information om webbplatsen

  Webbplatsen upprätthålls av:

  Crocs Nordic Oy
  FO-nummer SE556867570501
  Patamäenkatu 18
  FI-33900 Tampere, Finland
  tel. (08) 22 18 22
  fax. (03) 3454 3454
  e-post: websales@crocs.se
  www.crocs.se

Sidan laddas...